گروه تولیدی اسپادان تویز

پیشرو در طراحی و تولید انواع اسباب بازی در تنوع رنگ های جذاب مطابق با فرهنگ فرزندان ایرانی. تضیمن در کیفیت ارائه محصولات و قابل رقابت با اسباب بازی های خارجی

Image

متخصص

در طراحی

کیفیت

جهانی

تولید

ملی

توزیع

کشوری

Image
Image

تفریح حق کودکان است

تعریف بازی-تعریفی جامع و فراگیر از بازی که مورد تأیید همه نظریه پردازان روان شناسی باشد، وجود ندارد.هر صاحب نظری، براساس تجارب، مشاهدات، اعتقاد و دیدگاه خود، بازی را به نوعی تعریف کرده، و هر یک از این تعاریف، با برجسته سازیِ جنبه ای از بازی به عنوان نوعی تفریح و سرگرمی برای کودکان، نگرشی ویژه را ارائه کرده است. میان تعاریفی که از بازی ارائه شده است وجوه اشتراک و تشابه بسیاری وجود دارد.
هارلوک در تعریف بازی می نویسد: «بازی» عبارت است از هرگونه فعالیتی که برای تفریح و سرگرمی ، و بدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به طور داوطلبانه به این فعالیت می پردازد و هیچ نیروی خارجی یا اجباری در آن دخیل نیست.
پیاژه، روان شناس معروف سویسی، برای تمیز و تشخیص بازی از کار، پنج معیار را به عنوان شاخص های بازی معرفی می کند:
1- بازی دارای هدف در خود است.
2- بازی اختیاری است، نه اجباری.
3- بازی دلپذیر و خوشایند است.
4- بازی ترتیب و سازمانی ندارد.
5- بازی از قید کشاکش و پرخاش آزاد است.

اطلاعات تماس با ما

بی صبرانه منتظر شنیدن نقطه نظرات شما در زمینه اسباب بازی های تولید شده هستیم